aaa

Nenásilná komunikace

 NENÁSILNÁ KOMUNIKACE

 

Pá, So - 19. a 20. října 2018

Nenásilná komunikace vás naučí, jak dosáhnout vnitřního klidu, prostřednictvím

empatie vůči sobě samému. Je to způsob, jak říci lidem, co je v nás živé. Je to

schopnost konkrétně, specificky a bez jakéhokoliv hodnocení nebo odsouzení,

upozornit druhého člověka na to, že dělá něco, co se nám líbí či nelíbí. Je

sjednocením myšlení, mluvy a komunikace. Pomůže vám navázat vzájemný kontakt

a vrátit se k radostnému způsobu žití, který spočívá ve vzájemné radosti z dávání.

*Marshall B. Rosenberg (z knihy Co řeknete, změní váš svět)

Mgr. Ivana Horáková je autorizovanou lektorkou nenásilné komunikace. Nabízí prostor proobjevování síly komunikace, která staví na jasnosti, autenticitě a empatii. Kromě toho má bohaté zkušenosti s prací s tělem a zkoumá, jak může vědomí v těle podpořit a umocnit našikomunikaci.

Cílem nenásilné komunikace (NVC) je vytvořit a udržovat takový kontakt, při kterém jsou zohledněny potřeby obou stran. K tomu slouží umění sebevyjádření, empatie a další konkrétní komunikační dovednosti. Autorem NVC je Dr. Marshall Rosemberg - psycholog a mediátor.www.cnvc.org

Kdy: Pátek od 17:00 do 19:30 hod., Sobota od 09:30 do 17:30 hod.

Cena: od 500,- do 1.200,- Kč/os dle počtu účastníků a nákladů. Počet míst je omezený.

Kde: Regenerační centrum Harmonie, Revoluční 141/2, Jeseník (www.heckelova.cz)

Rezervace: Pro rezervaci místa prosím uhraďte zálohu 500,- Kč na účet číslo: 181 660 074/0300(do poznámky: NVC Jeseník, jméno, příjmení)

Kontakt: Radek Leskovjan,   tel. 725 977 888, mail 725977888@seznam.cz

Přihláška: Zálohu uhraďte nejpozději do 05.10.2018 a na výše uvedený kontakt zašlete mail :Jméno Příjmení, kontaktní telefon, kontaktní mail (+poznámku, vzkaz nebo dotaz)

Pokud se chcete účastnit a překážkou jsou peníze, napište nám. Budeme společně hledat možnosti.

www.nenasilna-komunikace.cz

 

 

NENÁSILNÁ KOMUNIKACE

Co praxe nenásilné komunikace přináší?

- mocný nástroj pro zvládání svých emocí a tvořivou transformaci konfliktů
- jasnost v uvědomování si svých pocitů a potřeb
- větší vnímavost k pocitům a potřebám druhých
- praktický nácvik a vhled do dynamiky porozumění: co vede k odpojení a copropojuje

Seminář vás seznámí

s praxí, která usnadňuje jasnou komunikaci, rozvíjí schopnost vcítění, redukuje stres a buduje porozumění. Toto učení nám pomáhá proměnit obviňování a souzení na uvědomení si našich lidských potřeb, jejich jasné vyjádření a budování důvěry ve vztazích. Cílem je prohloubení naladění na sebe i na druhé a změna způsobu, jakým mluvíme a slyšíme sebe i druhé. Prohlédneme si vlastní potřeby a i potřeby ostatních. Máte příležitost setkat se sám se sebou, svými myšlenkami, pocity, tělesnými vjemy v prostředí přijetí, získat nové nástroje a zvýšit kvalitu svého života.

Autorem metody

je americký psycholog Marshall Rosenberg, žák Carla Rogerse. Jeho metoda představuje alternativu k různým projevům násilí (např. kritika, obviňování) a ukazuje, jak si udržet vědomí vlastní síly, a přitom mluvit ze srdce. Z jakých důvodů by druhý člověk měl dělat to, co chceme? Cílem této metody je umožnit takové mezilidské interakce, při kterých si lidé vzájemně pomáhají,

protože pro sebe mají pochopení a záleží jim na sobě - nikoli ze strachu před trestem, nikoliv očekávání odměny, ale kvůli přirozené radosti, že přisívají k blahu druhých a tím i k blahusvému - říká se tomu radost z dávání.

Mgr. Ivana Horáková

je lektorkou nenásilné komunikace, autorizovanou Centrem pro nenásilnou komunikaci ve Spojených Státech. Absolvovala výcvik mediace Mediate Your Life, tříletý sebezkušenostní Výcvik pro život pro terapeutickou práci se skupinou, tělem a jeho s energetickými centry a dvouletý výcvik pokročilé nenásilné komunikace s Robertem Gonzalesem. Ivana vedla workshopy v ČR, na Slovensku, v Německu, Dánsku a Slovinsku. Nyní v ČR vede výcvik Mediace

pro život. Nabízí prostor pro objevování síly komunikace, která staví na jasnosti, autenticitě a empatii. Věnuje se meditaci a v praxi ráda zkoumá, jak může vědomí v těle podpořit a umocnit naši komunikaci.

Více o lektorce na www. nenasilna-komunikace.cz

  

 

Aktuality 2018

Rozvrh meditárny:

Mohendžodáro

Jednou za měsíc, vždy v neděli, další setkání je

9.6.2019

více na

8 směrů jógy s Ondrou

každé pondělí od 18 hod

tel. 733 245 113

více na 

Jóga s Markétkou

každé pondělí od 15.30

tel. 777 148 932

Jóga s Renčou (RYJO)

každé úterý od 19 hod

tel. 739 073 377

více na

Jóga s Maruškou

každou středu od 17.30

tel. 720 948 015

Rekondiční cvičení s Maruškou Vršanovou

čtvrtek Od 18 hod

tel. 608 611 714

více o Marušce

Africké bubnování

čtvrtek od 19 hod

tel. 602 475 373

Doporučuji sledovat web, případné změny budu aktualiovat zde, děkuji za pochopení a přeji nádherné dny vám všem!

Individuální terapie

 Jeseník / Praha

Regenerační centrum Harmonie

Terapie s tělovými svícemi

o terapii se více dozvíte zde

Ošetření těla s aura somou

Aura Soma / výklad

více o terapii s Aura Somou se dozvíte zde

Terapie Access Bars® 

více o terapii

Těším se na setkání !